Cenník

 • Celodenné  opatrovanie je 250 €/mesiac, pričom denná stravná jednotka predstavuje čiastku 3,50 € /1 deň.
 • Poldenné opatrovanie je 200 €/mesiac, pričom denná stravná jednotka predstavuje čiastku 3,00 € /1 deň.
 • Celodenné  opatrovanie 3 x týždenne je 200 €/mesiac, pričom denná stravná jednotka predstavuje čiastku 3,50 € /1 deň.
 • Občasné opatrovanie - spravidla pri adaptácii dieťaťa – je cena 18 € /1 deň., možnosť objednať celodennú stravu za 3,00 € alebo poldennú stravu za 2,50 €.

Prázdninová škôlka

 • Celodenné  opatrovanie je 18,50 €/deň, pričom denná stravná jednotka predstavuje čiastku 3,50  €/ 1 deň.
 • Celodenné  opatrovanie je 250 €/mesiac, pričom denná stravná jednotka predstavuje čiastku 3,50  €/ 1 deň.

 

Počet miest obmedzený, tak je dobre si miesto rezervovať !

 

 

PRIPOMÍNAME PRACUJÚCIM RODIČOM

Príspevok na starostlivosť o dieťa:

 • je sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 6 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Výška príspevku za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov, najviac 230,- €.
  Rodičia, ktorí majú doma dvojičky alebo dve deti do 3 rokov, alebo jedno dieťa do 3 rokov a jedno dieťa do 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, majú nárok na príspevok na obidve deti, teda spolu až 460 EUR mesačne.
 • Viac informácii i tlačivá potrebné k vybaveniu príspevku na starostlivosť o dieťa nájdete na: www.upsvar.skhttps://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta/

Zápis

Vaše dieťa môžete k nám prihlásiť kedykoľvek počas celého roka, stačí vyplniť dohodu.

U nás sa postaráme o vaše dieťa aj počas prázdnin, prispôsobíme sa Vašim požiadavkám.

Zápisné na celý rok 30 € sa hradí pri zápise ako jednorázový poplatok.

 

Tieto ceny platia pre členov nášho OZ Jasličky pre detičky a ním sa stávajú automaticky ako zaregistrujete Vaše dieťa  u nás.

Všetky výhody ako športové a kultúrne akcie, narodeninové oslavy sú v cene.

Vaše členstvo sa končí odhlásením dieťaťa z nášho OZ.Kontakt

Jasličky pre detičky

Charkovská 1, 040 22 Košice

0904 604 704


Deň otvorených dverí

realizujeme individuálne

po telefonickej dohode

na tel. č. 0904 604 704.


Akcia prvých 5 detí  neplatí zápisné.


Parkovisko nájdete za školou

Gymnázia sv. E. Steinovej

Charkovská 1, Košice